بهمن ۰۶، ۱۳۹۰

عود

رفتن مسئله ای است که
برگشتن از حل آن عاجز است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر