خرداد ۳۰، ۱۳۹۱

حس غریب (9)

حس یه زنجیر که خسته است از زنجیر بودن
دلش می خواد بند کفش یه دختربچه بازیگوش باشه

۱ نظر: