تیر ۰۶، ۱۳۹۱

سرد وتنها

کویر دلش به کاکتوسهایش گرم است
یک زمین قطبی اما
در حسرت گرم کردن دانه ای یخ زده است.

۱ نظر: