شهریور ۰۴، ۱۳۸۹

نخواستیم!

ترجیح میدم جاده زندگیم خاکی بمونه
تا اینکه تو بیایی
و آسفالتش کنی و بری...!

۵ نظر:

 1. شایدم آسفالتش کنه و بعد رو آسفالتش دستی بکشه...

  پاسخحذف
 2. اینجا جاده زندگی نسبت مستقیمی با دهن داره

  پاسخحذف
 3. حسین@ به کامنت رضا مراجعه شود!

  رضا@ بله!

  پاسخحذف
 4. بهانه
  دهن مگه خاکی هم میشه ؟ دهن آسفالت میشه ولی خاکیش رو نشنیده بودم

  پاسخحذف
 5. زروان@
  دهن؟دیگه خیلی ریز شدی روش...
  نه منظورم واقعا جاده زندگی بود..

  پاسخحذف