مرداد ۲۳، ۱۳۸۹

بد آموختیم!

شاید بالا رفتنِ برعکس از سرسره بود،
که باعث شد مشکلات رو از راهش حل نکنیم!

۲ نظر: