اسفند ۱۹، ۱۳۸۹

عزيزان مصر

هيچكس برايشان طناب و دلو نينداخت
خودشان بالا آمدند

۱ نظر:

  1. نیازمـــدی ها:
    به 3 میلیون وام جهت جلوگیری از متلاشی شدن زندگی نیازمندیم

    پاسخحذف