تیر ۲۵، ۱۳۹۰

آذین

گاهی دلت می گیرد
مثل یک مراسم کوچک ختم
حتی اگر تمام خیابان ها را آذین بسته باشند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر