مرداد ۰۳، ۱۳۹۰

ای بی وفا طبیب

آن بیمار نمی‌دانست
وقتی که دردش درمان شد
دیگر کسی حالش را نخواهد پرسید...‏‎

۱ نظر: