آبان ۱۵، ۱۳۹۰

خون چکان

اسماعیلت شدم
ابراهیمَم نشدی
میان هلهله گوسفندان وغفلت خدا
سرم را بریدی

۱ نظر:

  1. پاره پاره هایی را سیاه کرده ایم
    رخصت

    به رسم رفاقت و مهر
    دیفار

    پاسخحذف