آبان ۲۱، ۱۳۹۰

تنها صداست که میماند

هنوز هم بی خبر و بی صدا میمیرند آدم ها

۲ نظر: