شهریور ۱۵، ۱۳۹۱

حس غریب (13)

حس اون پرنده ای که توی قفسه ولی جفتش فرار کرده
سرگردونه بین غم و شادی

۲ نظر: