شهریور ۲۲، ۱۳۹۱

نفرین عاشق

عشق یعنی در اوج عصبانیت
وقتی می خوای نفرینش کنی
ناخودآگاه دعاش کنی

۲ نظر: