شهریور ۲۴، ۱۳۹۱

پریشانی

حس مادربزگی که همه قصه هاش رو هم فراموش کرد...‏
ولی میل به قصه گفتن رو نه.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر