شهریور ۲۶، ۱۳۹۱

پیام بر

پيامبر من بودي
ولي فقط پيامهاي او را آوردي
يك بار هم پيام مرا مي بردي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر