شهریور ۲۷، ۱۳۹۱

غمگینم مثل...

غمگینم مثل پیرزنی که فرمانده مغرور بازگشته از جنگ
پسرش را بیهوده به کشتن داده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر