بهمن ۱۷، ۱۳۸۹

حواست باشه

اگه دیدی یکی سوارت نشده، حواست باشه یه وقت سگش نشده باشی

نویسنده مهمان:علیرضا فاطمی

۱ نظر: