بهمن ۲۴، ۱۳۸۹

درماندگی

دست از تلاش برمیداری
وقتی یادت داده باشند که از دستت کاری برنمیاید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر