بهمن ۲۰، ۱۳۸۹

صعب العبور

به یک عدد خــر
برای عبور از جاده‏های مالروی زندگی نیازمندیم!

۱ نظر: