خرداد ۱۶، ۱۳۹۰

افسوس

اگر به رنج ، سود تعلق می گرفت
ما ثروتمندترین مردم جهان بودیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر