تیر ۰۹، ۱۳۹۰

داوری نیست که از وی بستاند دادم

دیگر حالی نمی‏ماند
وقتی گذشته ات با آینده
تبانی کرده باشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر