خرداد ۲۲، ۱۳۹۰

خدایی و وحی میکنی ...

مرا شاعر خطاب میکنند
بی آنکه بدانند
عاشقانه های مرا تو سروده ای
من نیز پیامبرم
چون محمد
که سواد نداشت و قرآن می گفت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر