خرداد ۲۰، ۱۳۹۰

زبان بسته

زورش را زد
که حرفهایش را بزند
دلش نیامد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر