خرداد ۱۹، ۱۳۹۰

نابلندی های شهر

...خودش نمیتوانست بالا برود
دیگران را پایین میکشید
تا پایین بودن خودش را توجیه کند.‏

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر