تیر ۰۸، ۱۳۹۰

نگرانم

خدایا

حال که نوح هم سالهاست که مرده

سیل اشکهایم قرار است عقوبت کدام قوم باشد ؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر