مرداد ۲۱، ۱۳۹۰

اگر می خواهی غرق شوی، دریایی پیدا کن

مشکلات کوچک، مثل گودال های آب کوچک هستند
می توانی از رویش بپری و خلاص
و یا در آن غلت بزنی و تمام وجودت را به گند بکشی

۱ نظر: