شهریور ۰۷، ۱۳۹۰

روزگار تخس...

خط خطی می کند
صورتم را
احساسم را
طفل گستاخ روزگار...

۱ نظر:

  1. روزگار حرمت مرا هم نگه نمی دارد...

    پاسخحذف