مرداد ۳۱، ۱۳۹۰

آواره ي حريص...

چگونه انتظار داري كه "عاقلانه" رفتار كنم،
وقتي كه هر روز شراب نگاهت را از "منِ كوليِ خراباتي" مخفي مي كني؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر