شهریور ۱۹، ۱۳۹۰

بر باد رفته

رفتن بد است
بدتر از آن بازگشتن است
وقتی بر دلیل برگشتنت بیشتر از دلیل رفتنت شک کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر