شهریور ۲۳، ۱۳۹۰

آوارگي آرزويم نبود...

در فصلِ آغازِ تگرگ،
تو بر روزگار درِ جنگ گشودي و
دل خانه خراب و تَن آواره ي دشت خواهش شد...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر