شهریور ۳۰، ۱۳۹۰

اعدامــــــــــــــــــــــ

"بزرگ" با بزرگ فرق دارد،
در زمانه اي كه تختي هايش هم قلابي شده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر