مهر ۰۵، ۱۳۹۰

عینک دودی!

گاهی برای شنیدن
گوش شنوا کافی نیست
چشم هایی هم باید داشته باشی برای دیدن حرفهایش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر