فروردین ۱۸، ۱۳۹۱

دیوانه و قفس

تعداد چوب خط های روی دیوار زندان
از حد که بگذرد
شبیه پنجره میشود
دیوانه ای از قفس می پرد...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر