فروردین ۲۲، ۱۳۹۱

چپ یا راست؟

بعضیا هم تو جاده زندگی
عین ماشینی میمونن
که رانندش یادش رفته چراغ راهنماشو خاموش کنه!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر