فروردین ۲۴، ۱۳۹۱

چه غریبانه شکستم

به هوای اینکه پیرکس هستم
روی شعله آتش گذاشتندم
کسی از معمولی بودنم خبر نداشت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر