خرداد ۱۰، ۱۳۹۰

عزای عمومی 14 و 15 خرداد!‏

سوگ بر شعر تر و ناله نی خوش باشد
خاصه سوگی که در آن راه شمالی گیرند!‏
با تشکر از حافظ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر