اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۰

صید و صیاد

از دوستی صید و صیاد تعجب نمی کنم
کبوتر دلم، عاشق ِ کمان ابرویت شده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر