اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۰

به من بگو کلاغ

در سرزمین خبرهای بد
هیچکس قاصدک نیست

۲ نظر: