اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۰

to be, or not to be

بودن یا نبودن
کاش مسئله به همین سادگی بود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر