اردیبهشت ۱۹، ۱۳۹۰

مدار چند درجه

این زمین بود که فقط یک خورشید داشت
وخیال میکرد
خورشید هم فقط برای او میتابد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر