اسفند ۱۵، ۱۳۹۰

ما را با خود ببر از کوچه ها

مشکل دنیا این است که
دل تنگی ها سریع تر از آدم ها رشد می کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر