اسفند ۱۸، ۱۳۹۰

اونکه رفته دیگه هیچ وقت نمیاد

خلوتم
مثل امامزاده ای که مدتهاست
دیگر نمیتواند شفا بدهد...‏

۱ نظر: