اسفند ۱۱، ۱۳۹۰

حس غریب (4)

حس فرشته ای که گناه های یک نفر رو ثبت نمی کنه
چون یک دل نه صد دل عاشقش شده
و می خواد توی بهشت در آغوش اون آدم باشه نه روی شونه چپش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر