اسفند ۰۹، ۱۳۹۰

حس غریب (3)

حس یه قبرستون که از مرگ می ترسه
و از بچگی دوست داشته مزرعه گندم بشه

۱ نظر: