بهمن ۱۸، ۱۳۹۰

خیانت!‏

آنکس که به دوست بیشتر میکند وفــا
جفای روزگار امانش نمیدهد!‏

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر