بهمن ۱۹، ۱۳۹۰

دوغ و دروغ!‏

هیچ بقالی نگفت ماست من ترشه
من ولی دنبال ماست ترش میگشتم!‏

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر