بهمن ۲۳، ۱۳۹۰

تقسیم کار

عشق یعنی تقسیم کار
بر زمین کشیده می شوم
تا اسبت را به رخ بکشی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر