بهمن ۱۵، ۱۳۹۰

در مسیر

باد دریا را طوفانی کرد
و در آغوش کوه آرام گرفت
بهایش را کشتی شکستگان پرداختند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر