بهمن ۲۰، ۱۳۹۰

نفس تنگی

از عشقبازی گچ و تخته سیاه
کودکی به نام آسم متولد شد
و ریه های معلم ، او را به فرزندی قبول کردند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر