اسفند ۰۵، ۱۳۹۰

در پناه هیچ

غریب تر از پرنده هایی که روی سیمهای لخت پناه می گیرند
کودکان برهنه ای هستند
که در سرمای خیابان
هیچ کس پناهشان نیست..

۲ نظر: