مهر ۱۶، ۱۳۹۰

سياه و سپيد(2)

صلحي در كار نيست
تا وقتي شاه سياه در خانه سفيد و شاه سفيد در خانه سياه هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر